Framsida
Publikationer
 

Finlands Bryggmästareföreningen r.f .

Finlands Bryggmästareförening höll sitt konstituerande möte i Tammerfors den 1934/05/26. Föreningens syfte är att främja arbetskamratskap bland medlemmarna och att underlätta utbyte av idéer i frågor som rör bryggeri- och malt branschen.

Idag omfattar föreningens verksamhet ett vårmöte och ett årsmöte. I samband med höstens årsmöte hålls ett seminarium. Dessutom ordnas utbildning för de olika personalgrupperna i bryggerierna och mälterierna. Föreningen har ca 150 medlemmar och 10 hedersmedlemmar.

 

 

The 27th Nordic Meeting on Brewing Technology

18.-20.5.2016 Mariehamn, Åland, Finland


Läs mer >>

 

Kontakt
Ilona Ikonen / Olvi Oyj

Sekreterare i föreningen

+358 44-7385 344
  Adress:
  Suomen Panimomestariyhdistys ry c/o Olvi Oyj
  PB16
74100 Iisalmi, Finland

Föreningens tidning
Mallas ja olut -jäsenlehti
 
  For members only

  Suomeksi - In english